Krążniki tarczowe z tulejami

  • Krążniki
  • Tarczowe z tulejami dystansowymi

Drugi wariant wykonania krążnika tarczowego, zakładający użycie jednego rodzaju tarcz oraz tulei dystansowych pomiędzy nimi. Standardowo powierzchnia pomiędzy tarczami zabezpieczona jest farbą podkładową.