kotwy

  • Kotwy

Kotwy wklejane przeznaczone są do zabezpieczania stropu i ociosów wyrobisk górniczych jako samodzielna lub wzmacniająca obudowa kotwowa oraz do podwieszania różnych elementów wyposażenia górniczego. Kotwy mogą być stosowane w kopalniach wydobywających rudy cynku, ołowiu i miedzi, w kopalniach soli oraz kopalniach węgla kamiennego. Wytrzymałość żerdzi kotwy na rozciąganie (Rm) wynosi w każdym przypadku ponad 500 MPa.