INTERkrąż sp z o .o.
Trzyciąż 179
32-353 Trzyciąż

tel.: +48 12 380 96 60
fax: +48 12 380 96 61
interkraz@interkraz.com.pl

Eksport:
export@interkraz.com.pl
 
Rekrutacja:
praca@interkraz.com.pl

 

KRS 0000266009 Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS
NIP 637 20 84 798, REGON 120355820
Kapitał zakładowy 500.000,00 PLN